Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > Generator Wniosków
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

GENERATOR WNIOSKÓW
2007-04-04


Generator Wniosków jest aplikacją umożliwiającą tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Za merytoryczny kształt i treść wniosków odpowiedzialność ponoszą instytucje zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Generator Wniosków, wszelkie informacje na jego temat oraz instrukcję obsługi aplikacji można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów


 

 
 

do góry ...
Generator Wniosków

AKTUALNOŚCI
Podstawowe informacje
SPORZL
SPO WKP
ZPORR
PO PT
SPO TRANSPORT
IW EQUAL
IW INTERREG III
PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Ewaluacja funduszy w Polsce
Kwalifikowalność w ramach funduszy strukturalnych
Komitety Monitorujące
Promocja
Punkty informacyjne
Kontakt
EURO2012

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00