Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > Punkty informacyjne
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Punkty informacyjne w województwie małopolskim
2011-01-14

Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w regionach

W pierwszej kolejności podajemy dane Punktów należących do sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (więcej informacji w zakładce Standardy działania punktów ), następnie dane instytucji wdrażających programy w regionie. W dole strony znajdują się linki do punktów prowadzonych przez inne instytucje publiczne.

Aby szybciej uzyskać konkretną informację prosimy o zapoznanie się z informacjami w części Jak pytać o fundusze .

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00
Konsultanci: Maria Góra, Monika Jamróz, Julita Ewert, Katarzyna Zdziebko, Monika Lewińska
tel.: 12 299 07 40, 12 29 90 776, 12 29 90 779, 12 29 90 772, 12 29 90 778
fax: 012 299 07 40
e-mail: fem@umwm.pl 
http://www.fundusze.malopolska.pl 

Lokalne Punkty Informacyjne:

Lokalny Punkt Informacyjny w Chrzanowie - Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)   
Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
 
ul. Rynek 4  
32-500 Chrzanów 
Punkt czynny jest od pon.do pt. w godzinach: 8.00-16.00
Konsultanci: Anna Fajfer, Dominika Skrzypińska
tel: 32 627 23 10, 32 627 23 11 
fax: 032 627 23 12 
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl 
www.fundusze.malopolska.pl  


Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Sączu - Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)  
Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
 
ul. Zygmuntowska 15  
33-300 Nowy Sącz 
Punkt czynny jest od pon.do pt. w godzinach: 8.00-16.00
Konsultanci: Tomasz Basta, Katarzyna Kasprzyk 
tel: 18 442 25 78, 18 442 25 79 
fax: 18 442 25 11 
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 
www.fundusze.malopolska.pl  

Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Targ - Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) 
Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
 
al. 1000-lecia  35  
34-400 Nowy Targ 
Punkt czynny jest od pon.do pt. w godzinach: 8.00-16.00
Konsultanci: Małogorzata Frączek, Arkadiusz Szymczyk
tel: 18 266 13 72, 018 266 13 71
fax: 018 266 13 72 
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl   
http://www.fundusze.malopolska.pl 


Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnowie - Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) 
Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów 
Punkt czynny jest od pon.do pt. w godzinach: 8.00-16.00
Konsultanci: Dagmara Citak, Michał Warzała   
tel: 14 628 88 12, 14 628 88 13 
fax: 14 628 88 11 
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl
www.fundusze.malopolska.pl  
  

Informacje dla przedsiębiorców:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Punkt Konsultacyjny
Ul. Kordylewskiego 11 (parter)
31-542 Kraków
tel.: 12 376 91 91
e-mail: info@mcp.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl 

Informacje o Programie Regionalnym (RPO):

Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
tel.: 12 299 07 40
fax: 012 299 07 41
e-mail: fem@umwm.pl
www.fundusze.malopolska.pl/fem 

Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym (Program Kapitał Ludzki):

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel.: 12 424 07 37, 424 07 02
fax: 012 422 97 85
e-mail: efs@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnowie

Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel: 14 626 95 43
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146,
33-300 Nowy Sącz
tel: 18 442 94 32
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl


Regionalne Ośrodki EFS w województwie małopolskim:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

ul. Szlak 73 a
31-153 Kraków
Tel./fax: 12 633 13 06
e-mail: info_krakow@roefs.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim
tel.: 33 844 73 44
fax: 033 844 73 45
e-mail: info_oswiecim@roefs.pl, cbmz@cbmz.pl

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2, I piętro
33-100 Tarnów 
tel.: 14 655 69 85, 655 68 96
fax: 014 655 69 85
e-mail: info_tarnow@roefs.pl, roefstarnow@gmail.com

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS
ul. Węgierska 146a
33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 442 01 99
e-mail: awsliwa@fundacjawir.eu

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)  Punkty Konsultacyjne w ramach KSU

Informacje o Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG):

Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Europejska Współpraca Terytorialna 2007 - 2013
Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Słowacja 2007-2013:

ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
tel.: 12 29 90 634, 29 90 724
fax: 012 29 90 726
e-mail: etc@umwm.pletc@malopolska.mw.gov.pl
www.malopolskie.pl/ewt 
um.wrotamalopolski.pl 

Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
ul. Lubicz 25 
30-503 Kraków
tel.: 12 629 80 50, 629 80 10, 629 80 20

Dodatkowe ogólne informacje o Unii Europejskiej lub inne sieci informacyjne:

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

infolinia: 801 005 075
e-mail: info-punkt@paiz.gov.pl  
www.paiz.gov.pl/fundusze   
www.paiz.gov.pl/pife

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
(koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW)
http://ksow.pl/ 

Regionalne Centra Informacji Europejskiej 
(sieć koordynowana przez UKIE)
www.ukie.gov.pl

Sieć Enterprise Europe Network 
(powstała na bazie EuroInfo Centre i Innovation Relay Centres, nadzorowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
http://een.org.pl      

Wróć do spisu województw   


 

 
 

do góry ...
Punkty informacyjne

AKTUALNOŚCI
Podstawowe informacje
SPORZL
SPO WKP
ZPORR
PO PT
SPO TRANSPORT
IW EQUAL
IW INTERREG III
PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Ewaluacja funduszy w Polsce
Kwalifikowalność w ramach funduszy strukturalnych
Komitety Monitorujące
Promocja
Punkty informacyjne
Kontakt
EURO2012

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00