Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > NSS > PROGRAMY POMOCOWE > PROGRAMY KRAJOWE > Innowacyjna Gospodarka > Składanie wniosków > Aktualne terminy skł...
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Aktualne terminy składania wniosków
2008-08-27


Poniżej prezentujemy aktualne terminy składania wniosków dla działań PO IG.

Oś priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii

1.3.1 Projekty rozwojowe

grupa tematyczna "Info" (technologie informacyjne i telekomunikacyjne, sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji, optoelektronika, nauki obliczeniowe)

od 22 września do 31 października 2008 r.

1.4 Wsparcie projektów celowych

termin rozpoczecia: 25.08.2008 r.
termin zakończenia: maksymalnie 26.09.2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  


Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R

brak naboru wniosków

Oś priorytetowa 3 - Kapitał dla innowacji

3.1 Inicjonowanie działalności innowacyjnej


termin rozpoczęcia: 16.06.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  


3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

termin rozpoczęcia: 16.06.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  


Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

termin rozpoczecia: 25.08.2008 r.
termin zakończenia: maksymalnie 26.09.2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia -
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  


4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

termin rozpoczęcia: 12.05.2008 r.; od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym roku.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  


4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

termin rozpoczęcia: 12.05.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Gospodarki  


Oś priorytetowa 5 - Dyfuzja innowacji

5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

termin rozpoczęcia: 16.06.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

termin rozpoczęcia: 16.06.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie projektów konkursowych

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

termin rozpoczęcia: 16.06.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie projektów konkursowych

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

termin rozpoczęcia: 01.09.2008 r.
termin zakończenia: 30.09.2008 r.

Oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki


8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

termin rozpoczęcia: 15.09.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

termin rozpoczęcia: 15.09.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

termin rozpoczęcia: 16.06.2008 r.
termin zakończenia: do wyczerpania alokacji na 2008 r.

Dodatkowe informacje nt. naboru wniosków do w/w. działania dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Władzy Wdrażającej Programy Europejskie  


 

 
 

do góry ...
Aktualne terminy składania wniosków

Aktualne terminy składania wniosków
Wykaz rund aplikacyjnych i miejsc składania wniosków

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00