Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > Program Operacyjny P... > Program na lata 2007... > Składanie wniosków o...
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie
2008-11-03

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Beneficjenci POPT 2007-2013 składają wnioski o dofinansowanie na wzorach zamieszczonych poniżej. Kompletne wnioski należy przesłać w wersji elektronicznej na adres urszula.wojcik@mrr.gov.pl oraz w wersji papierowej na adres Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

  • Beneficjenci działania 1.1 do wniosku dołączają opisy stanowisk pracy zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
  • Nabór wniosków trwa na bieżąco.
  • Instytucja Zarządzająca POPT dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków zgodnie z kryteriami załączonymi poniżej.

Pliki do pobrania:

Przykładowy wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 (wersja z 15.07.2008)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1 (wersja z 15.07.2008)


 

 
 

do góry ...
Składanie wniosków o dofinansowanie

O programie
Dokumenty i informacje dla beneficjentów
Składanie wniosków o dofinansowanie
Składanie wniosków o płatność
Kwalifikowalność wydatków w POPT
Komitet Monitorujący
Realizowane projekty
Stan realizacji POPT
Ewaluacja

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00