Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > SZYBKIE LINKI WSZYSTKIE
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

AKTY PRAWNE
2007-01-03

AKTY PRAWNE NA LATA 2004-2006

Akty prawne UE

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy strukturalnych
  ( pobierz plik .pdf)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ( 
  pobierz plik .pdf)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784/1999 z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
  (
  pobierz plik .pdf)

 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia
  ( pobierz plik .pdf)

 • Rozporządzenie Rady (Ec) Nr 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 w sprawie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem
  ( pobierz plik .pdf)


 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003
  ( pobierz plik .rtf

 • Decyzja Komisji nr 3424/2006 w sprawie wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy(2000-2006) finansowanej z Funduszy strukturalnych
  ( pobierz plik .pdf)


Akty prawne RP

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658)
  ( pobierz plik .pdf)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o Narodowym Planie Rozwoju - wersja robocza uwzględniająca (wytłuszczonym drukiem) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  ( pobierz plik .pdf)


 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych
  ( pobierz plik .pdf) 

Akty prawne dla poszczególnych funduszy, programów, inicjatyw
AKTY PRAWNE NA LATA 2007-2013

Akty prawne UE

Zobacz również: Komentarze do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013


 

 
 

do góry ...
SZYBKIE LINKI WSZYSTKIE

AKTUALNOŚCI
Podstawowe informacje
SPORZL
SPO WKP
ZPORR
PO PT
SPO TRANSPORT
IW EQUAL
IW INTERREG III
PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Ewaluacja funduszy w Polsce
Kwalifikowalność w ramach funduszy strukturalnych
Komitety Monitorujące
Promocja
Punkty informacyjne
Kontakt
EURO2012

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00