Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > Wiadomości > Archiwum wiadomosci > ARCHIWUM 2004 > SPO RZL
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Seminaria i warsztaty nt. projektów na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wyrównujących szanse kobiet na rynku pracy
2004-10-25

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy realizuje cykl spotkań "Żuraw IV - Wdrażanie EFS w Polsce" dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. (działania 1.1, 1.5, 1.6). UWAGA: Seminaria i warsztaty, które miały się odbyć w Łodzi, Wrocławiu i Krakowie zostały odwołane z powodu niskiej frekwencji uczestników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektodawców, departament zamierza przeprowadzić w każdym z województw dwa spotkania. Pierwsze będzie miało charakter seminarium informacyjnego skierowanego do projektodawców posiadających podstawową wiedzę nt. SPO RZL, drugie natomiast będzie miało formę warsztatów i uczestniczyć w nich będą osoby, które są na etapie tworzenia projektów i przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Elementem warsztatów będzie także doradztwo w zakresie przygotowanych przez uczestników projektów.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MGiP będą odpowiadać na pytania dotyczące pozyskiwania unijnych środków do realizacji projektów na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz projektów wyrównujących szanse kobiet na rynku pracy, mających na celu rozwój instrumentów i instytucji rynku pracy.

Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Rekrutacja uczestników na seminarium informacyjne zostanie przeprowadzona przez partnerów regionalnych w miastach wojewódzkich. Natomiast uczestnicy warsztatów zostaną zakwalifikowani przez Departament Wdrażania EFS na podstawie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (poniższy załącznik).

Jeżeli w danym mieście na seminarium zgłosi się mniej niż 30 osób, a w przypadku warsztatów mniej niż 10 osób, to spotkania zostają odwołane.

Zgłoszenia na zajęcia warsztatowe w formie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej należy składać drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem telefonicznym do następujących osób dla poszczególnych województw: 


Termin składania zgłoszeń upływa na 4 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia.

Ramowy harmonogram oraz szczegółowy program spotkań znajdują się w poniższych załącznikach:


 

 
 

do góry ...
SPO RZL

Wdrażanie funduszy strukturalnych
SPO RZL
SPO WKP
ZPORR
Fundusz Spójności
EQUAL
Interreg III

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00