Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
Fundusze strukturalne > Wiadomości > Wiadomości bieżące
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Konferencja: "Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki"
2007-07-12

- W całym kraju realizowanych jest około 2,8 tys. projektów inwestycyjnych współfinansowanych  ze środków unijnych, które są ściśle związane z rozwojem turystyki – poinformowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej zorganizowanej 12 lipca 2007 r.

- Najwięcej środków na ten cel trafiło do województwa śląskiego – powiedziała minister. Jest tam realizowanych 180 projektów o łącznej wartości dofinansowania około 100,9 mln zł. Równie wysokie wsparcie finansowe jest udziałem inwestycji realizowanych w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Pod względem liczby zrealizowanych projektów przoduje województwo lubelskie, w którym przeprowadzono 305 inicjatyw. Na kolejnych miejscach plasują się województwo mazowieckie i zachodniopomorskie. - Są to najczęściej projekty niezbyt duże – zaznaczyła minister Gęsicka. - Mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie, i że w przyszłości będą też realizowane projekty o większej wartości – dodała.

- Aż 82 proc. wszystkich beneficjentów pomocy unijnej stanowiły jednostki samorządu terytorialnego – poinformowała minister. Wśród innych beneficjentów znajdują się także instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Udział ich projektów w całej puli jest jednak mniejszy.

- W latach 2007-2015 środki na rozwój turystyki będą dostępne nie tylko z regionalnych programów operacyjnych, ale również z programu Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej - powiedziała Grażyna Gęsicka. W przypadku programów regionalnych na realizację projektów z zakresu turystyki przewidziane jest około 5 proc. wszystkich dostępnych środków.

- Warto podkreślić, że największe sumy na realizację projektów turystycznych przeznaczyło województwo podlaskie – zaznaczyła G. Gęsicka. - Jest to jego wielki wysiłek i wygląda na to, że to województwo chce się specjalizować w turystyce – oceniła. 

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na projekty turystyczne zostanie przeznaczonych ponad 400 mln euro. - Chcielibyśmy część tych pieniędzy przeznaczyć na projekty inwestycyjne związane z Euro 2012, żeby kibice piłkarscy nie wyjeżdżali z naszego kraju od razu po zakończeniu meczu – podkreśliła szefowa MRR. 

Dodatkowym źródłem funduszy na rozwój turystyki będą środki z pochodzące z Programu Rozwój Polski Wschodniej. - Celem podjętych działań będzie poprawa wizerunku województw leżących na ścianie wschodniej tak, aby nie były już utożsamiane z najbiedniejszym regionem Polski, ale z terenami najbardziej atrakcyjnymi pod względem turystycznym – powiedziała Grażyna Gęsicka. W ramach programu przewidziano również powstanie trasy rowerowej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy Polski. - Liczymy na owocną współpracę z przedstawicielami samorządów przy realizacji tego projektu – zaznaczyła minister.   

Na konferencji podkreślono również, że w przyszłości odbędą się w Polsce ważne imprezy, które mogą stać się motorem promocji turystycznej naszego kraju. Chodzi przede wszystkim o Euro 2012 oraz prezydencję Polski w UE w 2011 roku. - Bardzo bym chciała, aby uczestnikom tych imprez Polska kojarzyła się przede wszystkim z małymi, pięknymi miejscowościami, których przecież nie brak jest w naszym kraju – wyraziła nadzieję minister.

W konferencji prasowej wzięli także udział wybrani beneficjenci, którzy skorzystali z funduszy unijnych przy realizacji projektów w swoim regionie. Zaprezentowano 3 projekty: Wzmocnienie potencjału turystycznego Krainy w Kratę poprzez rekonstrukcję zagrody Albrechta w Swołowie, Modernizację infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica-Zamek-Granica Państwa, będącym częścią trasy turystycznej „Janosikowy Szlak” oraz Budowę średniowiecznego grodu drewnianego w miejscowości Byczyna.

- Szukamy swojego oblicza i myślę, że wyjątkowa architektura może stać się symbolem naszego regionu – powiedziała Marzenna Mazur, Kierownik Działu Etnografii Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, prezentując potencjał turystyczny Krainy w Kratę i wsi Swołowo.  - Pomorze jest trudną ojczyzną, ze względu na skomplikowaną historię tego regionu – dodała. Dzięki pomocy unijnej we Swołowie w zrekonstruowanej XIX wiecznej zagrodzie chłopskiej powstanie Ośrodek Animacji Kultury Pomorza. W planowanym ośrodku mają mieścić się ekspozycje muzealne, sala kinowo-konferencyjna i ekspozycyjna, natomiast w gospodzie i ogrodzie wchodzącym w jej skład będą odbywały się imprezy folklorystyczne. - Powstanie Centrum sprawi, że wieś ożyje, zaś ruch turystyczny będzie wzmożony – podkreśliła M. Mazur. - Mamy dużo pomysłów i wciąż rodzą się nowe. Liczymy na to, że wyjątkowe położenie Swołowa i piękno całej Krainy w Kratę przyciągnie do niej około 40 tys. turystów rocznie – dodała.  

- Intencją modernizacji trasy turystycznej na odcinku Niedzica-Zamek-Granica Państwa było wzajemne uzupełnienie oferty turystycznej po stronie słowackiej i polskiej – powiedział Bogusław Waksmundzki z Zarządu Powiatu Nowotarskiego. W ramach prezentowanego przez niego projektu, nad Zalewem Czorsztyńskim zmodernizowano infrastrukturę komunikacyjną. Wybudowano m. in. dwa parkingi i odnowiono trasę dojazdową. Ponadto zostały wyznaczone i wyremontowane ścieżki rowerowe. Poprawa komfortu i estetyki odwiedzanych miejsc z pewnością wpłynie na wzrost natężenia ruchu turystycznego w regionie. - Inwestycja spowodowała rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców – podkreślił B.Waksmundzki. - Liczymy, że modernizacja kolejnej części trasy turystycznej „Janosikowy szlak” będzie realizowana w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Słowacja – podsumował.

- Do tej pory Byczyna nie była traktowana jako miejscowość turystyczna, musieliśmy więc zaczynać od zera – powiedział burmistrz Gminy Byczyna - Robert Grüner. - Zaczęliśmy zatem szukać ciekawego produktu turystycznego, który zachęciłby turystów do przyjazdu do naszej gminy – podkreślił. Projekt współfinansowany ze środków unijnych przewiduje utworzenie stylizowanego na średniowieczny ostrówek drewnianego grodu rycerskiego, który byłby siedzibą bractw rycerskich z Polski i Czech. - Powrót do średniowiecznych realiów jest pomysłem na zainteresowanie turystów – powiedział burmistrz. - Dzięki budowie grodu rycerskiego życie w gminie będzie się toczyło przez cały rok – podkreślił. Po zrealizowaniu projektu w Byczynie docelowo ruch turystyczny zwiększy się do wysokości 100-160 tys. odwiedzających rocznie. - Dzięki temu projektowi w Byczynie powstaną nowe miejsca pracy. Mamy także nadzieję, że omawiany projekt będzie się w dalszym ciągu rozwijał, wzmacniał konkurencyjność i polepszał warunki życia lokalnej społeczności – zaznaczył R. Grüner.

Pobierz pliki:
Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki
Przykładowe projekty z zakresu turystyki 
Prezentowane projekty

Prezentacje:
Prezentacja minister Grażyny Gęsickiej: Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki
Prezentacja: Polsko – Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa - budowa średniowiecznego grodu drewnianego 
Prezentacja: Janosikowy szlak - modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Nidzica Zamek-Granica Państwa 
Prezentacja: Pomorska kraina w kratę


 

 
 

do góry ...
Wiadomości bieżące

Wdrażanie funduszy strukturalnych
SPO RZL
SPO WKP
ZPORR
Fundusz Spójności
SPO Transport
EQUAL
Interreg III
Archiwum wiadomosci

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00