Polityka spójności wspierajaca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013
 
  Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007 - 2013)
 
  Zintegrowane wytyczne: Ogólne wytyczne polityki gospodarczej
 
  Zintegrowane wytyczne: Ogólne wytyczne polityki zatrudnienia