Fundusze Strukturalne


Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na którym publikowane są informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych programów i funduszy realizowanych w Polsce.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. 22 273 70 00